Vijzelen van Storage Tanks

ENGIE Fabricom is in staat om complete opslagtanks te vijzelen. Het vijzelen van complete opslagtanks is vaak noodzakelijk om bodems en fundaties van tanks te kunnen renoveren. Ook kan tijdens het vijzelen van een tank een ‘second line of defence’  folie laag worden aangebracht onder de tank.

Het uitgangspunt bij het vijzelen van Storage Tanks is veiligheid en betrouwbaarheid.
ENGIE Fabricom beschikt over ‘state of the art’ equipment voor een veilige vijzeling van uw tanks.

Beschikbare vijzelmethodes:

  • Pneumatisch vijzelen door middel van vijzelkussens
  • Hydraulisch vijzelen met behulp van vijzeljukken
  • Hydraulisch vijzelen direct onder de wand

Wilt u meteen meer informatie? Neem contact met ons op.